To komiks stworzony dla ludzi. Możesz spróbować go zrozumieć, ale to nie jest konieczne. Możesz podziwiać go tylko jak ilustrację to jest dopuszczalne. Historia ma dodatkowo sens. Opowiadanie toczy się w dużym interwale czasowym i w dwóch miejscach na raz. Wszyscy bohaterowie są dobrzy chociaż nigdy nie można być pewnym.
Back to Top